Author: Biel

Zamek w …

Zamek krzyżacki w Nidzicy został wzniesiony na przełomie XIV i XV wieku w województwie warmińsko-mazurskim. Celem budowli były intencje czysto pojedynkowe i obronne. Ma on bowiem zachowany w sobie kawał dobrej, żywej historii, którą warto poznać i przyjrzeć się jej bliżej. Ponadto, architektura wnętrz, motywy oraz wiele innych świadczą o wpływie kultury do różnych środowisk

Nidzica walory turystyczne

Nidzica walory turystyczne Powiat Nidzicki położony jest w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego. Obszar ten należy do obszaru „Zielone Płuca Polski”. Charakteryzuje się rzadko spotykanym w Europie pagórkowatym krajobrazem, pokrytym jeziorami polodowcowymi i lasami. Ziemia Nidzicka posiada wiele obszarów chronionych, na których można zobaczyć siedliska wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Miłośnicy przyrody mogą odwiedzić m.in.