Month: październik 2021

Rynek pracy w Małopolsce — gdzie szukać pracy?

Rynek pracy w Małopolsce Małopolska nie odbiega znacząco na rynku pracy od reszty regionów Polski. Ostatnie informacje statystyczne wskazują jednak, że tutaj właśnie przypada najwyższe średnie wynagrodzenie w kraju. To kwota niemal 6,2 tys. złotych brutto. W samym Krakowie to 7729 złotych i 52 grosze. To dane z marca 2021 zamieszczone na stronach GUS. Okazuje