Month: sierpień 2022

Condohotel

Regularnie możesz otrzymywać przychód Kupując nieruchomość na wynajem w modelu condo można liczyć na znaczne ulgi podatkowe, jednak wciąż niewiele osób zdaje sobie sprawę, że zakup nieruchomości to jedno z ciekawszych rozwiązań inwestycyjnych. Osoby zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT (prowadzący i nieprowadzący działalności gospodarczej) mogą dokonywać odliczeń od podatku na zakupy i wyposażenie w zakładach